O nas

Kolektory słoneczne umożliwiają wykorzystanie energii słonecznej, aby ogrzać dane pomieszczenie. Przetwarzają one energię promieniowania słonecznego na ciepło.


Najważniejszym czynnikiem, który skłania do zakupu kolektorów jest na pewno obniżenie kosztów ogrzewania. Jest to możliwe dzięki zmniejszeniu ilości zużywanej energii. Dzięki kolektorom można korzystać, w dowolnych ilościach, z darmowej energii słonecznej.


Kolektor słoneczny pobiera energię z promieniowania bezpośredniego, rozproszonego i odbitego. Energia ta jest następnie przekazywana do instalacji grzewczej.


Można wyróżnić kolektory:


  • płaskie,

  • płaskie próżniowe,

  • próżniowo-rurowe,

  • skupiające,

  • specjalne.

Przypuszcza się, że promienie słoneczne mogą zaspokoić rocznie ponad 60% zapotrzebowania na energię, która jest potrzebna do ogrzania wody użytkowej. Energię słoneczną można wykorzystywać do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Kolektory słoneczne znane są od wielu lat i zyskują coraz większą rzeszę zwolenników. Są z pewnością świetnym rozwiązaniem, gdy drożeją paliwa konwencjonalne. Warto również pomyśleć o otaczającym nas środowisku naturalnym. Gdy korzystamy z odnawialnych źródeł energii, przyczyniamy się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.


Zastosowanie kolektora wraz z dodatkowym źródłem ciepła pozwala na uniezależnienie od warunków pogodowych. Jeśli brakuje promieni słonecznych, wykorzystywany jest gaz płynny. To z pewnością zapobiega brakowi energii, szczególnie zimową porą lub w chmurne dni.


Ciekawym zjawiskiem jest również wykorzystywanie ciepła wytworzonego przez instalację solarną do produkcji chłodu. Już od wielu lat w Europie wykonuje się wielkie projekty, gdzie energię słoneczną wykorzystuje się do produkcji powietrza dla klimatyzacji. W tzw. budownictwie przyszłości klimatyzacja oparta o energię promieni słonecznych będzie na pewno niezwykle popularna. Współcześni projektanci zwykli tworzyć obecnie budynki samowystarczalne energetycznie, a nawet takie, które same są w stanie wytwarzać dodatkową energię. Z pewnością jest to możliwe przy wykorzystaniu w/w rozwiązań.